خلاقیت در فست فود کافی شاپ رستوران

خلاقیت راوارد هرزمینه ازکسب وکارتان کنید از چگونگی به دست آوردن مشتریان وغذایتان گرفته تا چگونگی ارتقاء کسب وکارتان.این خلاقیت برچگونه انجام شدن کارتان در فست فود کافی شاپ رستوران اثرمی گذارد.

انعطاف پذیری درفست فود کافی شاپ رستوران

به دنبال تیمی از افراد با انگیزه وپیشبردونتیجه گیروموفق باشید.افرادی دارای ذهن خلاق ونتیجه گیروافرادی که روی پیامد نهایی تمرکز میکنند.مثال افرادبا استعداد

براوردهزینه های فست فود رستوران وپیش بینی آنان

پیش بینی هزینه ها بااداره کردن کسب وکارتان تفاوت بسیار دارد.زمانی که پیش بینی میکنید.انتظارهرچیزی ممکن که مورد نیاز میباشد رو دارید.وبرای آن مبلغی را در نظر میگیرید.پیش  بینی هزینه هایتان را حداقل یک سال تا چندماه درطرح کارتان فست فود یا رستوران.کافی شاپ.بگنجانید

هزینه های قابل کنترل در فست فود کافی شاپ رستوران

هزینه های فروش.لیست پرداخت حقوق پرسنل وکارمندان.هزینه های عملکرد مستقیم.هزینه های بازاریابی.تعمیرات و نگهداری ماشین آلات وغیره.عمومی واداری.انرژی خدمات شامل برق آب گازوغیره

هزینه های غیرقابل کنترل فست فود کافی شاپ رستوران

هزینه های مکان.کاهش قدرت خرید.هزینه های بهره پول.

برآوردسود درفست فود رستوران

در دنیای واقعی وضیعت به این اندازه ساده نیست.اساسا ما فروش پیش بینی شده فست فود رستوران راباعبارت درآمدمان را میگیریم.وتمام هزینه های مجموعه اعم از قابل کنترل وغیرقابل کنترل وکاهش قدرت خریدوبهره پول را ازآن کم میکنیم تا به عددسودیاضررخالص برسیم.

ساخت آرم ولوگو در فست فود رستوران کافی شاپ

آرم تفسیری مهم وبصیری از هویت برند واسم فست فود کافی شاپ رستوران رادارد.1آرم خوب زمان نمیشناسد2آرم را واضع بسازیم3.اندازه آرم اهمیت بخصوصی دارد.طراحی آرم بسیار مهم است

طراحی داخلی فست فود کافی شاپ رستوران

مشتریان فست فود کافی شاپ رستوران زمان خیلی بیشتری را در فضای داخلی فست فود رستوران میگذرانند.نکات مهم.احساس آرامش کردن.صرف غذا در فضای رمانتیک ولذت بخش.روند خدمات رسانی.صندلی ها.چیدمان.طراحی دیزاین ودکور.

راه اندازی آشپزخانه فست فود رستوران

راه اندازی آشپزخانه فست فود رستوران از راه اندازی سالن بااهمیت تر است.آشپزخانه وفهرست منو غذایی فست فود رستوران باید در هماهنگی کامل باهم باشند بنابراین.آشپزخانه باید ازهمه لحاظ مجهزوکامل باشد.

انتخاب مکان جهت راه اندازی فست فود کافی شاپ رستوران

از پیشنهادات گروه ایران گودفود به شماعزیزان برای پیدا کردن مکان ممکن ومتناسب این است بابودجه مناسب ودید کافی برای انتخاب مکان استفاده کنید.کلیدانتخاب یک مکان خوب وعالی یافتن محلی است که برای مشتریان مورد نظرتان در نظر میگیرید.

استقرار فست فود کافی شاپ رستوران برای موفقیت

موقیعت فست فود رستوران کافی شاپ را بایدبراساس.ارتباطات ومیزان نفعی که مورد نظر هستش تععیین کنید.برای توسعه ای که درذهن شما عزیزان است1.نوع غذایی که میخواهید ارائه دهید2.نوع منطقه3.میزان کشش منطقه4.سطح درامد مردم درآن منطقه.بیشتر مردم عزیزمان بدون آگاهی نداشتن دست به انجام این کار میزنن وباشکشت روبرو میشوند

مهارتهای مدیریتی در فست فود رستوران

پیشرو بودن در این صنعت فست فود رستوران به معنای قادربه متعادل کردن یک رشته کامل روشهای مدیریتی گوناگون است.از همه مهمتر این است یک مدیر فست فود رستوران موفق میتواندشیوه های راهبری خودش رابیابد وباکارکنان وهمگاران عادلانه ویکپارچه ومحترمانه رفتار نماید.

استخدام وآموزش کارکنان مجوعه

همیشه سعی کنیدبهترین پرسنل ونیرو ومدیران را استخدام کنیدوباپرداخت حقوق مکفی وخوب در قبال کارمفید از آنان استفاده کنید.متاسفانه بعضی از مدیران نسبت به آموزش دادن به سایرین بی میل هستند.آموزش مداوم کارآموزش بادادن کتاب وجزوء کامل نمیگردد.مرتبا بعد از آموزش خود بعد از راه اندازی به کارمندان وپرسنل کارمندان اموزش بدهید.برایشان جلسه  تشکیل دهید.از راهکاهای یک راه انداز خوب ویه مشاور برایشان صبحت کنید.

واکنش های رقابتی در فست فود

1.ارزشیابی واکنش مشتری
2.تحلیل نیازها یا خواسته های مشتری ومشتریان
3.تحلیل رقابت وواکنش ها به نیازهاوخواسته های مشتری ومشتریان
4.یافتن فرصت های که شکاف های بین نیازهاوخواسته های مشتریان وواکنش های رقباراپر میکند
5.برنامه های توسعه ای و ابزاری به منظور سود بردن از فرصت ها

راه اندازی فست فود

موفقیت وراه اندازی یک فست فودبه خیلی چیزها نیاز دارد.هر شخصی میتواند فست فود بزند.اما هرکسی نمیتواندآن را به خوبی را اندازی ومدیریت کند.یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است واکذاری فست فود واکذاری رستوران واکذاری باتمامی امکانت جهت تعقیر شغل.دلایل بسیار زیادی برای تمایل به راه اندازی فست فود وجود دارد.برای راه اندازی یه فست فود خوب وموفق حتمان باید از یه مشاور حرفه ای مشاوره کرفت.گروه فوق تخصصی راه اندازی فست فود کافی شاپ رستوران سرآشپزان برتر مجری طراح فست فود کافی شاپ های موفق بوده است مشاوره وراه اندازی به برندهای سرشناس در سراسر کشور.
1.انتخاب مکان
2.خلاقیت در راه اندازی
3.شورواشتیاق در راه اندازی فست فود
4.مهارتهای مدیریتی
5.اصول ودرک کار فست فود
6.انتخاب اسم درست
7.ایجاد شرح حال مشتریان
8.برسی بازار
9.پیش بینی فروش
10.هزینه های قابل کنترل وغیرقابل کنترل
11.براورد سود.تامین منابع مالی
12.برسی وویژگی مکان جهت راه اندازی فست فودونوسانات
گروه فوق تخصصی راه اندازی فست فودIRANGOODFOOD
 

گروه فوق تخصصی راه اندازی فست فود کافی شاپ سرآشپزان برترمشاور طراح فست فود کافی شاپ رستوران در سراسر کشور.باما بهترین باشید

irangoodfood

 

راه اندازی تخصصی رستوران توسط گروه پرشین بست فود وگروه ایران گود فود
رستوران‌ها
مقدار فضاي مورد نياز
براي غذا خوردن در آرامش، فرد نياز به ميزي به عرض تقريبيcm60 و عمق cm40 دارد. اين مقدار، فاصله آزاد مناسبي بين مشتريان مجاور فراهم مي‌كند، ولي براي گذاشتن ظروف و سوپخوري‌ها در وسط ميز، گاهي اوقات به فضاي اضافي نياز مي‌باشد. عرض كل يك ميز ناهارخوري مناسب،
cm85-80 است. براي 4 نفر هر يك يا دو نفر بيشتر، ميزهاي گرد يا چهار و هشت ضلعي مناسب هستند.
در شكل 1، حداقل فضاي لازم براي راه‌هاي اصلي پايين يك ميز و ديوار نشان داده شده است. دقت كنيد ميزهاي گرد تقريباً به مساحت زيربناي بيشتري نياز دارند.

نحوه چيدن وسايل
قبل از ساخت رستوران‌ها و مهمانسراها، ترتيب ساختاري آنها بايد به دقت در طراحي گنجانده شود. تعيين نوع، مقدار و كيفيت غذاهاي ارائه شده امري ضروري است. تعيين نوع رستوران، به صورت كاراتي با منوي روزانه ثابت يا متغير، سرويس فنري يا بشقابي، سلف سرويس يا سيستم تركيبي حائز اهميت است. قبل از طراحي، دانستن تعداد و نوع پيش‌بيني شده مشتريان مهم مي‌باشد. در طراحي آشپزخانه، سردخانه و سيستم‌هاي برقي، حرارتي، تهويه يا امكانات توالت دستشويي با متخصصين طراحي مشاوره كرد.
موقعيت محل نشان دهنده نوع مهمانسرا يا رستوران مناسب خواهد بود.
سالن اصلي يك رستوران‌ همان سالن غذاخوري مشتريان بوده و باد امكاناتي متناسب با نوع عملكرد آن داشته باشد. براي گروه‌هاي جابجا شده ميزها بايد تعدادي ميز و صندلي اضافي درنظر گرفت. در صورت تناسب مي‌توان براي مشتريان دائمي ميزهاي اختصاصي درنظر گرفت.
تمام اتاق‌هاي ضيافت يا گرده‌همايي براي ايجاد كاربردهاي متغير بايد داراي اثاثيه متغير و متحرك باشند. احتمالاً براي افرادي كه عجله دارند، يك بوفه (پيشخوان) هم درنظر گرفته مي‌شود. اتاق‌هاي غذاخوري بزرگ را مي‌توان به چند بخش تقسيم كرد. آشپزخانه، انباري‌ها، قسمت‌هاي تحويل غذا، توالت‌ها و ديگر بخش‌هاي خدماتي بايد در اطراف سالن غذاخوري قرار گيرند، ولي مي‌توان توالت‌ها را در طبقه ديگري ساخت.
بهتر است ستون‌هاي اصلي سالن غذاخوري در وسط يك دسته ميز يا در گوشه يك ميز قرار گيرند. ارتفاع اتاق غذاخوري بايد متناسب با مساحت كف باشد، 3m>11-m2, 2.75m>50m2:2.5m≤50m2، بالاتر يا پايين‌تر از راهروها، ≥2.5m.
در شكل 9، فضاي لازم براي توالت‌هاي مهمانسرا‌ها يا رستوران‌ها و راهنمايي‌هاي اساسي ارائه شده است.
واگن‌هاي غذاخوري
فضاي لازم براي سرويس‌هاي غذاخوري در ترامواهاي راه دور در مقايسه با واگن‌هاي غذاخوري قطار كوچك بوده و اين نتيجه كسب تجربه در ساليان دراز و تغييرات زياد در طرح است.
در هنگام چيدن وسايل آشپزخانه، به دليل نياز به درب‌هاي پهن و دريچه‌هاي تاسيساتي، خدماتي و استثنائاً واحدهاي بزرگ منجمدسازي، از بيشتر فضاي موجود استفاده مي‌شود.

تمام ظروف آشپزخانه بايد در بين دو وعده غذايي (اصلي و سبك) شسته شونده در يك واگن غذاخوري به خاطر ورود تعدادي از مشتريان به تعداد محدودي از مكان و جا و سرويس‌دهي بسيار ساده‌تر است.

انواع رستوران‌ها
رستوران‌هاي سنتي: بايد داراي فضايي براي ميز عرضه غذا و كارهاي نمايشي باشند. ميزها هم بايد با فاصله زياد چيده شوند.
در رستوران‌هاي مخصوص، مقدار فضاي كاملاً تفاوت داشته و احتمالاً شامل يك بخش آشپزي نمايشي، يك كباب‌پز، محل مخصوص رقص و جلوه‌هاي تزئيني ويژه است. همچنين داخل رستوران بايد يك بار جداگانه هم وجود داشته باشد.

معمولا در مورد رستوران‌هاي محلي اينگونه تصور مي‌شود كه اين رستوران‌ها بايد در زمينه پخت مواد غذايي غيراروپايي، بخصوص غذاهاي آسيايي و شرقي مهارت داشته باشند. برحسب نوع بازارها، غذاها و رسوم سنتي پخت و تداركا غذا بايد متناسب با سليقه‌هاي غربي تغيير كنند. اين مشخصه‌ها اغلب در طراحي ساختمان‌ها و آداب ارائه غذا و خدمات ديده مي‌شوند.
رستوران‌ها ماشين‌رو: غذا و نوشيدني را به طور مستقيم در اختيار مشتريان داخل اتومبيل‌ها قرار داده و اين امكان را فراهم مي‌كنندكه مشتريان  بتوانند داخل اتومبيل و بدون ترك آن غذايشان را بخورند. در ورودي‌ها و براي ارائه خدمات بايد از سايبان و مسيرهاي سرپوشيده استفاده كرد. همچنين در نزديكي سرويس رستوران‌هاي ماشين‌رو، بايد يك سالن غذاخوري جداگانه داراي فضاي پاركينگ موجود باشد.
طبق موقعيت رستوران، امكانات تدارك غذا و زمان در طول سال، هر يك از كافه‌هاي معمولي الگوي فروش متفاوتي را دنبال مي‌كنند. نوشيدن مشروب در زمان‌هاي خاص، به ويژه پس از ساعت 21 و در ايام تعطيلات آخر هفته و روزهاي جمعه بيشتر است. بسته به اصليت و نوع فرهنگ، يك كافه معمولي ممكن است نشان دهنده ويژگي‌هاي تاريخي و روستايي خود با پيشرفت‌هاي مربوط به دوران ويكتورين ادواردين كافه‌هاي شهر بعدي باشد. طراحي‌هاي ميخانه‌ها اغلب از درون مايه‌هايي براي بازآفريني ويژگي‌ها و خصوصيات بيگانه و ناآشنا تبعيت مي‌كنند (مثل ميخانه‌هاي ايرلندي، كافه‌هاي آمريكايي و بلژيكي).

رستوران‌ها و آشپزخانه‌هاي رستوراني
نقشه اغذيه فروشي: اغذيه فروشي‌ها براي حداكثر 60 صندلي در سالن‌ها غذاخوري ا زمان‌هاي كوتاهو سريع بين هر بار رجوع مشتري مناسب هستند (5 يا 6 بار رجوع مشتري در ساعات نهار، 2 رجوع مشتري در ساعت بعدازظهر). بين ساعات غذا، مي‌توان قهوه، كيك يا ساندويچ سرو نمود. در حقيقت در آشپزي از مواد حاضري استفاده شده و تحويل‌هاي روزانه غذا نشان دهنده بزرگ نبودن انبارهاست.
يك كافه رستوران: داراي چايخانه، معمولاً يك نوع مركز تجاري خاص شهري است كه در قسمت‌هاي پر رفت و آمد ساخته مي‌شود. كافه‌ها بجز دادن آب جو و ... شيشه‌اي گرفت قيمت، نوشيدني‌هاي الكلي ديگري سرو نمي‌كنند و در زمينه پخت نان فانتزي و غذاهاي ساده، گرم و سرد مهارت دارند. در چايخانه‌ها، نوشيدني‌هاي غيرالكلي، نان فانتزي و ساندويچ سرو مي‌شود و ظرفيت آنها هم تقريباً 150 نفر است. اين چايخانه‌ها معمولاً از ساعت 11 تا 17:30 بعدازظهر باز بوده و معمولاً غذاهاي حاضري را سرو مي‌كنند. بنابراين به انبار با فضاي كم نياز دارند.
آشپزي رستوران يك هتل بزرگ: براي يك يا چند رستوران داراي سالن‌هاي غذاخوري مجاور هم و براي مكان‌ها و مشاغل بيرون غذا فراهم مي‌كند. اين آشپزخانه‌ها براي 800 تا 1000 نفر غذا تدارك مي‌بينند. محل حركت پيش‌خدمت‌ها احتمالاً بايد در مركز بودهو داراي پيش‌خوان‌هاي ويژه سرو غذا در باغ يا از نوع سالن بولينگ داراي راه ورود مستقيم به سالن‌هاي مجاور باشد.
آشپزخانه مثل يك سيستم دريچه‌اي به همراه بخش‌هاي وسيع درخواست غذا مرتب و چيده مي‌شود.
رستوران‌هاي داراي بوفه و دستگاه‌هاي فروش: غذا را براي افراد داخل رستوران‌ها، غذاخوري‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ و تعميرگاه‌هاي كنار اتوبان به سرعت تهيه مي‌كنند. ظرفيت اين رستوران‌ها حدود 500 نفر در هر ساعت است. در آشپزخانه‌ تنها غذاهاي آماده به غير از سالادها و بستني تهيه مي‌شود.
رستوران‌هاي سلف سرويس: براي فروشگاه‌هاي بزرگ يا در قسمت‌هاي اداري مناسب هستند. در خود ساختمان‌ هيچ غذاي پخته نمي‌شود و تمام مواد آماده و كاملاً يخ‌زده هستند.

آشپزخانه‌هاي رستوراني:
روند پيوسته از رستوران‌هاي معمولي گرفته تا آن رستوران‌هايي كه پخت بسيار زيادي دارند، نه تنها به طراحي سالن‌هاي غذاخوري، بلكه بر طراحي آشپزخانه هم تاثيرگذار است. در اينجا آشپزخانه‌هاي كوچك يا متوسط رستوران‌ها نقش مهمي را ايفا كرده و جزئيات ذيل در درجه اول، مربوط به اين نوع رستوران‌ها مي‌باشند.
در سيستم «گاسترونورم» اندازه‌هاي ظروف‌، ميزها، قفسه‌ها، لوازم و ظروف سفالي به علاوه بخش‌هاي داخلي بر اساس معيار 325×530م.م هستند.
در شكل‌هاي 1.2، كاربرد و سازماندهي آشپزخانه رستوران خلاصه شده است. ظرفيت آشپزخانه در درجه اول، به تعداد صندلي‌هاي مشتريان، انتظارات آنها (نوع، كيفيت و اندازه‌ غذاهاي سرو شده) و نسبت مواد خام تازه تهيه شده (برخلاف غذاهاي حاضري) به علاوه تعداد بارهاي رجوع مشتريان در طول روز با ساعات شلوغ (تعداد مصرف‌كنندگان) بستگي دارد.
در رستوران‌هاي فوري تحويل غذا تقريباً در هر ساعت انتظار مي‌رود كه سه بار تغيير مشتري در هر صندلي صورت گيرد. در رستوران‌هاي معمولي اين تغيير تنها دو بار در ساعت است. در رستوران‌هاي عرضه فرآورده‌هاي خاص در رستوران‌هاي ويژه شب، مشتريان به طور متوسط، 2-3/1 ساعت در آنجا مي‌مانند.
درصد كل سطح زيربناي مورد نياز براي هر بخش و نيازهاي جزئي براي اهداف خاص، را مي‌توان در ارتباط با آشپزخانه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ محاسبه كرد.
عرض راه‌روها در مناطق انبار، آماده‌سازي و توليد بر اساس پر رفت و آمد و شلوغ بودن آنها يا اتصال به بخش‌هاي خدماتي تفاوت دارد. عرض راهروهاي محل كار بايد
2/1-9/0 متر، مسيرهاي رفت و آمد محلي با كاربرد اضافي (اتفاقي) 8/1-5/1 متر و مسيرهاي اصلي رفت و آمد (حمل و نقل و رفت و آمد داخلي دوطرفه) 3/3-1/2 متر باشد. عرض 5/1-1 متر راهروها بايد براي آشپزخانه‌هاي كوچك يا متوسط رستوران‌ها كافي باشد.

كافه‌ها، اغذيه فروشي‌ها، رستوران‌هاي كوچك يا رستوران‌هاي مخصوص فروش فرآورده‌هاي خاص؛ 60-40 صندلي در گروه واحدهاي كوچك طبقه‌بندي مي‌شوند. به عبارت ديگر، واحدهاي كوچك يا متوسط داراي 18-70 صندلي نياز به سيستم‌هاي آشپزخانه كاملاً متناوب و به دقت منطقه‌بندي شده دارند. رستوران‌هاي بزرگ (تعميرگاه‌هاي اتوبان، رستوران‌هايي با خدمات فوري در هتل‌هاي بزرگ) اغلب به طور قابل توجهي بزرگ بوده و داراي تعداد بيشتري صندلي به همراه كافه‌هاي غذاخوري يكپارچه يا مناطق سلف سرويس هستند.


‍ قیمت گذاری وآنالیز منوی دررستوران فست فود مهم ترین اصلی ترین کار در راه اندازی رستوران فست فود میباشد گه گروه پرشین بست فود وایران گود فود علم وتجربه چندین ساله خود را دراختیارشما سرمایه گذاران عزیز میگذارد
قیمتگذاری، در متون علمی مدیریت جزء مفاهیم پایه‌ای بازاریابی قرار می‌گیرد. در بازاریابی، مفهومی به نام 4P، یا آمیخته بازاریابی وجود دارد که از ترکیب 4 عامل مهم مؤثر در مدیریت بازاریابی حاصل شده که در زبان انگلیسی نامشان با P شروع می‌شود. این 4 پی عبارتند از:
1-محصول(Product) که در رستوران شما،‌ شامل خوراک و سرویس‌دهی می‌شود.
2-قیمت (Price) که موضوع مطلب این هفته ما هم هست.
3-تبلیغات ترویجی(Promotion) که ترجمه فارسی مناسبی برای آن سراغ ندارم اما به تبلیغات یا روش‌هایی گفته می‌شه که فروش رو بیشتر می‌کند.
«مثله یه پیتزا بخر، دوتا ببر!!»
4-مکان (Place) ، این یکی برای رستوران خیلی خیلی مهم است. بسادگی یعنی جای قرارگیری رستوران شما.
باید در نظر داشت که در رستوران،فست فود قیمت‌گذاری می‌بایست توسط متخصص وراه اندازپروژه انجام شود چراکه کمتر پیش می‌آید (یا اصلاً پیش نمی‌آید!) که یک رستوران مدیر بازاریابی داشته باشد. به هر حال اگر رستوران بزرگ هم باشد، وظیفة قیمت‌گذاری به عهدة کارگروهی متشکل از مدیر رستوران، سرآشپز و مسئول تدارکات یا خرید رستوران است.
برای قیمت گذاری، سه روش عمومی وجود دارد.
1- قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌ها:
که در آن پس از محاسبه بهای تمام شده، درصدی را به آن به عنوان حاشیه سود اضافه می‌کنند. برای مثال محاسبه می‌کنید که قیمت تمام شده یک پرس غذا چقدر است، سپس با افزودن درصد سود قیمت را در منوی خود می‌گذارید. فلسفه حضور سرآشپز و مسئول خرید رستورانتان همین بود که بهای تمام شده غذا را حساب کنند.
2-قیمت‌گذاری برای مبنای مشتری
در این روش، بر اساس پیش‌بینی مبلغی که مشتری حاضر است برای خرید محصول بپردازد، قیمت را تعیین می‌کند بدون آنکه در نظر گرفته باشد بهای تمام شده محصول چه قدر است.
3-قیمت‌گذاری بر اساس قیمت رقبا
است که در آن، شما با مشاهده قیمت رقبایتان (که مهمترین چیز اینجا تشخیص درست رقیب است!)، قیمتی رقابتی و در سطح قیمت رقبا تعیین می‌کنید.
مطلب مهم این است که، مدیر رستوران چگونه تشخیص دهد از هر یک از این روش‌ها استفاده کند. باید در نظر بگیرید که در صنعت رستوران‌داری، مهمترین روش قیمت‌گذاری بر مبنای بهای تمام شده است.
برای این منظور، جلسه‌ای با سرآشپز و مسئول خریدتان تشکیل دهید. بعد از آنکه اقلام موجود در منوی خود را بررسی کردید، بر اساس حجم و قیمت مواد اولیه، بهای تمام شده یک پرس از هر غذایتان را محاسبه کنید، پس از جمع هزینه‌های سربار مانند حقوق کارکنان و آب و برق و گاز و ... قیمت گذاری را افزودن سود مورد انتظارتان انجام می‌دهید. اینکه سودتان چقدر باشد مقوله پیچیده است که برای درک آن توصیه می‌کنم اگر به جدّ بدنبال یادگیری مدیریت رستوران هستید، هم مطالعه کنید و هم آموزش ببینید.
از نظر دور نکنید که صرفاً با محاسبه بهای تمام شده نمی‌توان قیمت‌گذاری کاملی کرد. شما باید رقبایتان را هم بشناسید. اما در شناسایی رقیب دقت کنید. هر رستورانی که نزدیک رستوران شماست، رقیبتان نیست. کسی رقیب شماست که منو و سرویسی مانند شما ارائه دهد و سطحش با شما یک باشد.
نکته دیگر این است که با توجه به مسائل اقتصاد جامعه قدرت خرید مردم را هم پیش‌بینی کنید و قیمت‌ها را به اصلاح «پَرت» نگذارید!

نکات مهم درراه اندازی رستوران
توجه به اصول بهداشتی
پرسنل آموزش دیده و مودب و پاسخ گو
آشپزخانه قابل رویت
تهویه مناسب
مبلمان راحت
فضا و موقعیت مناسب
حضور مسئول رستوران در محل
نظم در کار
سرعت و دقت در ارائه دستورات مهمان
سرو غذای مناسب و سالم
رعایت تناسب در حجم غذاو کارنیش آن
فضایی کاملا مهندسی شده
سرویس های بهداشتی مناسب
داشتن استانداردهای لازم
طبخ و تهیه غذا به شیوه صنعتی و مدرن  دیزاین مناسب فضای رستوران
لباس مناسب کارکنان
فضای مناسب برای پارک ماشین
نور پردازی مناسب داخل رستوران
منو های متنوع از غذا و نوشیدنی و سالاد و دسر
دارا بودن سرویس رزرو
مجهز بودن به نرم افزار های رستوران